Droga Absolwentko / Drogi Absolwencie!

Biuro Karier Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zwraca się z uprzejmą prośbą o udział w badaniu ankietowym mającym na celu ocenę przygotowania zawodowego absolwentów uczelni medycznych i przebiegu ścieżki zawodowej.

Chcielibyśmy, aby zebrany materiał stał się ważnym głosem w dyskusji na temat dostosowywania programów nauczania do wymogów rynku pracy. To także istotna informacja dla władz uczelni o losach zawodowych jej absolwentów. Zgodnie z ustawą o szkolnictwie wyższym uczelnie mają obecnie obowiązek prowadzenia tego typu badań.

Udział w badaniu jest anonimowy. Uzyskane wyniki zostaną udostępnione w postaci raportu.

Wypełnienie ankiety zajmie Ci do 15 minut. Składa się ona z ośmiu stron-sekcji. Pytania ankiety nie są obligatoryjne, ale bardzo zależy nam na rzetelnych odpowiedziach. Przy każdym pytaniu zaznacz jedną odpowiedź (chyba, że jest inaczej wskazane) bądź wpisz ją do wolnego pola.

Dziękujemy za poświęcony czas.

Zespół Biura Karier WUM

 

Wypełnij ankietę